Denne personvernerklæringen gjør rede for menighetens håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og venner av menigheten. Personopplysninger verken deles, selges, overføres eller på annen måte utleveres til tredje part ut over hva som er beskrevet under.

Behandlingsansvarlig er forstander Øystein Sognefest.

Innsyn, retting, sletting eller kontakt

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til sognefest@gmail.com.
Øvrig kontaktinformasjon finner du på https://bergen.adventistkirken.no/.

Personopplysninger om medlemmer

Det rettslige grunnlaget for arkivering av personopplysninger om menighetens medlemmer finnes i:

  • Lov om trudomssamfunn og ymist anna
  • Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn

Følgende personopplysninger arkiveres:
navn, stilling, sivilstand, fødselsnummer, fødested, adresse, telefonnummer (mobil og/eller fasttelefon), e-postadresse og tidspunkt for opptak i og evt. utmelding av menigheten, samt informasjon om evt. overflytting mellom adventistmenigheter. Barn av medlemmer registreres også i tråd med gjeldende lovgivning fram til fylte 18 år. Relevante opplysninger som språkkunnskap, yrke o.l. kan også samles inn.
Opplysningene registreres lokalt i menigheten samt i Adventistkirkens sentrale medlemsregister. Lister over fødselsnummer sendes hvert år til Fylkesmannen i Oslo og Viken/Brønnøysundregisteret for kontroll ved beregning av offentlige tilskudd til Adventistkirken.
Kontaktinformasjonen benyttes ved korrespondanse og ved utsending av medlemsblad og annen aktuell medlemsinformasjon.

Politiattest

For alle ledere som over noe tid er engasjert i arbeid for barn og unge, kreves det at de har forevist en politiattest uten merknader. Liste over når og hvem som har forevist politiattest uten merknader arkiveres i menigheten.

Vigsler

Personopplysninger utfylt på formular utarbeidet av det offentlige, arkiveres om ektepar som er blitt viet av en pastor i Adventistkirken med utgangspunkt i:

  • Ekteskapsloven
  • Forskrift om registrering og melding om vigsel

Kurs, arrangementer og leirer

Personer som melder seg på kurs, arrangementer, leirer og lignende i menighetens regi, føres opp på lister som en del av planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Listene slettes evt. anonymiseres etter gjennomført arrangement dersom det ikke er gitt spesifikt personlig samtykke for lagring utover behovet knyttet til det aktuelle arrangementet som for eksempel i gruppen «venner av menigheten».

Nyhetsbrev og diverse informasjon

Medlemmer får tilsendt medlemsblad og annen relevant informasjon. Listen over mottakere oppdateres ved jevne mellomrom, nye medlemmer tilføyes og utgåtte medlemmer strykes.
Menigheten tilbyr også nyhetsbrev/kunngjøringer som sendes til medlemmer og venner av menigheten. Venner av menigheten må aktivt registrere sin e-post hos menigheten for å komme på distribusjonslisten. Mottakere av nyhetsbrevet kan når som helst melde fra om at de ikke ønsker å stå som mottakere ved å sende en e-post til kontaktperson oppgitt i nyhetsbrevet.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt kan bruke informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi i så fall for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.